FUB Stockholm

FUB Stockholm

Föreningen för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har valt att få en hemsida i systemet Joomla, utöver detta är det fler funktioner och moduler som de önskat såsom kalendrar och evenemang.

» Besök deras hemsida

Om FUB Stockholm

FUB Stockholm är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är en av ca 150 lokalföreningar inom riksorganisationen FUB med totalt ca 26 000 medlemmar över hela Sverige. 

Vårt mål är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och få stöd när det behövs.

VI ORDNAR

  • Aktiviteter på fritiden för alla åldrar, ofta i samverkan med andra föreningar
  • Studiecirklar i samarbete med studieförbund
  • Medlemsmöten om olika aktuella ämnen
  • Intressebevakning genom ledamöter från FUB och i samverkan med andra funktionshinderorganisationer i staden

Som medlem i FUB Stockholm får du

  • Gemenskap med andra i samma situation
  • Delta i våra möten, föreläsningar och aktiviteter
  • Stöd och information
  • Tillgång till rådgivning
  • Två tidningar, Länet Runt och UNIK, samt regelbundna medlemsbrev

 

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning är du medlem i Inre Ringen, som är en sektion inom FUB där medlemmar träffas och pratar om sina egna frågor, samt träffar nya vänner.

Search